FLT Lääkäripalvelut

Vastaanotollamme hoidamme ja ohjaamme asiakasta aina kokonaisvaltaisesti funktionaalisen lääketieteen näkökulman mukaisesti. Funktionaalinen lääketiede on terveydenhoidon alue, joka painottaa kehon oikean ja optimaalisen toiminnan merkitystä terveyden palauttamisessa ja sairauksien hoitamisessa. Siinä yhdistetään ja käytetään tietoa monelta eri tieteen alalta kuten lääketieteen eri osa-alueet, esim. sisätaudit, neurologia ja immunologia, biokemia, kasvitiede, ravintotiede, kliininen ekologia, toksikologia eli myrkkyoppi, genetiikka eli perinnöllisyysoppi ja fysiologia.

Kristina Laakko
Funktionaalisen lääketieteen lääkäri = FLT Lääkäri  

Kristiina on kouluttautunut Pro Health Oy:n vaatimalla tavalla FLT lääkäriksi.

Maili Lepola
IFMCP (=The Institute for Functional Medicine Certified Practitioner)
Funktionaalisen lääketieteen asiantuntija 
Hammaslääketieteen lisensiaatti

Maili Lepola on ensimmäinen suomalainen, joka on suorittanut The Institute for Functional Medicine´n loppututkinnon ja asiakastyöt hyväksytysti ja saanut arvostetun IFMCP-sertifioinnin. Euroopassa on tällä hetkellä neljätoista IFMCP-lääkäriä / terapeuttia, joista kolmetoista U.K.:ssa. Maili Lepola on toistaiseksi ainoa IFMCP-lääkäri / terapeutti Suomessa (www.functionalmedicine.org). Peruskoulutukseltaan hän on hammaslääketieteen lisensiaatti. Hän on opiskellut ravitsemustieteitä, psykologiaa ja aikuiskasvatusta Helsingin Yliopistossa ja suorittanut Liikunnan ammattitutkinnon, Yrittäjän ammattitutkinnon (wellness-ala) sekä coachauksen kv. sertifioinnin monipuoliset opinnot jatkuvat edelleen.
Maili Lepola lähestyy asiakkaita ja heidän haasteitaan kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon paitsi kehon ravitsemustilan ja kunnon, myös muut ympäristötekijät, geeniperimän sekä elämäntilanteen. Hoitona käytetään yksilöllisiä elämäntapatekijöitä (ravitsemus, uni ja rentoutuminen, liikunta, stressinhallinta, ihmissuhteet), näihin liittyviä tukihoitoja, dieettejä, ravintoaineita, lisäravinteita ja joskus myös lääkkeitä yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Joissakin tilanteissa tarvitaan lisätutkimuksia, jolloin apuna käytetään verikokeiden lisäksi muita funktionaalisen lääketieteen tutkimuksia.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Maili Lepola on funktionaalisen lääketieteen vastaanoton lisäksi pitänyt luentoja ja koulutuksia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sen eri näkökulmista. Kohderyhminä yksilöt, ryhmät, oppilaitokset ja työyhteisöt. Luennoilla ja koulutuksissa kuulijat saavat käytännönläheisiä neuvoja itselleen, perheelleen ja työyhteisöön.

Takaisin ylös »

Sairaanhoitajan palvelut

Vastaanotollamme otamme laboratorionäytteet, analysointi VITA Laboratorioissa Suomessa sekä ulkomaiden eri keskuslaboratorioissa. Kaikki laboratoriot ovat akkreditoituja, viranomaishyväksyttyjä. Voimme mitata peruskokeista lähtien vitamiinipitoisuudet, eri vasta-aineet, elinten toimintoja ja tehdä kaikki mahdolliset kokeet mitä olemassa on. Suoritamme myös sukupuolitauti-, huume- ja DNA-testit.

Tiina Niskanen
Laboratoriohoitaja, bioanalyytikko


Kirsi Vaali
Dosentti, tutkija FK (biokemia) FT (farmakologia)


Erikoissairaanhoitajan palvelut

KROONISTEN HAAVOJEN HOITO
Kroonisten haavojen hoito silloin, kun perinteiset haavanhoitokeinot ovat riittämättömät haavan suotuisalle paranemiselle. Hoidossa käytetään otsonoitua oliiviöljyä sekä lääkehapen ja 03-yhdistettä, joilla yhdessä on vahva atiseptinen bakteereja tappava vaikutus. Hoitokohteet: viillot, naarmut, palovammat, hyönteisten puremat, ihottumat, rohtumat, märkäruvet, herpekset ja pukamat.
JALKOJEN HOITO
Perusjalkojen hoitoon kuuluvat kynsienlaikkaus, kynsien huolto ja hoito sekä klassinen alaraajojen hieronta. Erityisongelmien hoitoon kuuluvat syylien, känsien ja sisäänkasvaneiden kynsien huolto ja hoito sekä kotihoito-ohjeiden antaminen. Erityisongelmien hoitoon lukeutuu myös jalkaterien virheasentojen ja jalkojen verenkierron tutkiminen. Jalkojen virheasennot saattavat aiheuttaa kipuja nilkkoihin, polviin, lonkkiin, selkänikamiin, kaularankaan ja leukaniveliin. Tutkimuksen perusteella annetaan tarvittaessa kotihoito-ohjeita tai ohjataan tukipohjallishoitoon. Jalkojen hoidon erityishoitoryhminä reumaatikot ja diabeetikot.
IHOTERAPIA
Ihoterapiassa tutkitaan ja hoidetaan kasvojen alueen iho-ongelmia. Hoitona käytetään DMK-entsyymiterapiaa. Hoito normalisoi ihon puolustusmekanismeja ja saa ihon paremmin toimimaan solutasolta. Hoitokohteita: ikääntynyt iho, akne, hyperpigmentaatio eli maksaläiskät, acne rosacea ja punoittava iho, arvet ja venymäjäljet sekä herkkä ja atooppinen iho. DMK scincare -kotihoitotuotteilla voidaan tehostaa ja ylläpitää ihoterapeutin antamaa hoitoa.
SUONENSISÄISET HOIDOT
Suolaliuoksen ja 03-yhdisteen tiputtaminen sisäisesti suoneen stimuloi antioksidanttijärjestelmää ja tehostaa immuniteettijärjestelmää. Tyypilliset sairaudet, joihin suonensisäisistä hoidoista on apua: CFNS eli krooninen väsymysoireyhtymä, myköplasma, masennus, kipu- tai uupumus ja jatkuvat infektiot esim. urheilijoilla. Suonensisäisesti voidaan influenssakaudella tiputtaa C-vitamiinia ja Glutationi-antioksidanttia, jos haluaa välttää perinteisiä rokotuksia.
INJEKTIOT JA VITAMIINIPISTOKSET
Erilaisia injektiota ihon alle ja vitamiinipistokset lihakseen.

Anu de Wit
Erikoissairaanhoitaja AMK

Anu de Wit on suorittanut erikoissairaanhoitaja AMK -tutkinnon vuonna 1994.
Anu on työskennellyt vanhusten parissa ja neurologisten sekä ortopedisten leikkauspotilaiden kuntouttavassa työssä.

Anu de Wit: "Olen kiinnostunut hoitamaan ihmistä ihmisenä, aidosti sydämellä häntä kuunnellen ja hoivaten"

Takaisin ylös »

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimus on laboratoriossa tehtävä toimenpide tai sarja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on selvittää näytteessä olevaa ominaisuutta. 

Lääketieteellinen laboratoriotutkimus on tapa saada tietoa ihmisen terveydentilasta tai diagnosoida sairauksia tutkimalla elimistöstä otettuja näytteitä, mittaamalla biosignaaleja tai kuvantamalla sen toimintoja. Näytteenotosta ja näytteen käsittelystä huolehtii usein laboratoriohoitaja tai bioanalyytikko, joissakin tapauksissa myös lääkäri tai sairaanhoitaja. Nykyisin useimmat terveydenhuollossa otetut näytteet analysoidaan suurissa kliinisen kemian, hematologian, patologian tai genetiikan laboratorioissa, pääosin koneellisesti.

Tarjoamme Estimar Oy:ssä monipuoliset kliiniset laboratoriopalvelut kilpailukykyisin hinnoin laadukkaasti, kaikki mahdolliset viranomaismääräykset noudattaen. Näytteenotto InnoxLAB Diagnosticin toimesta, kokeet analysoidaan Medix ja VITA Laboratorioissa, joka on akkreditoitu keskuslaboratorio. Laatujärjestelmämme perustuu standardeihin EN-ISO/IEC 17025 ja SFS-EN ISO 15189.

Kokeista tulee vastaukset selkeästi, jossa näkyvissä oma tulos ja viitearvot.

Teemme myös laajaa tutkimus-ja laboratorioyhteistyötä, esim. Nordic Genex, Abomics, Nordic Ladoratoriesin  ja MDD:n kanssa.

Nordic Genex Oy tarjoaa geenitestauksia ja niihin perustuvia sekä tieteellisiin tutkimuksiin pohjautuvia kokonaisvaltaisia tulkintoja liittyen ravintoon, elämäntapoihin ja liikuntaan. Yrityksen tarjonta keskittyy hyvinvointiin ja urheiluun. Tarjonta kattaa myös kliiniset laboratoriokokeet ja muut mittaukset. Nordic Genex ei tarjoa lääketieteellistä hoitoa eikä diagnooseja, mutta toimii yhteistyössä perinteisen lääketieteen kanssa.

Abomics Oy on asiantuntijayritys, joka edistää lääketieteellisen tutkimustiedon soveltamista potilashoitoon. Painopisteenä on perinnöllisyyteen sekä lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen liittyvän uuden tiedon hyödyntäminen. Lääkehoidon tehoa ja turvallisuutta voidaan merkittävästi parantaa farmakogeneettisten testien avulla. Oikean lääkkeen määrääminen oikealla potilaalle, oikeaan aikaan ja oikealla annostuksella johtaa yhteiskunnan ja sen yksilöiden hyvinvoinnin kasvuun. Jokainen on oikeutettu parhaaseen mahdolliseen lääkehoitoon

Nordic Laboratories on tanskalainen yritys, joka tarjoaa funktionaalisen lääketieteen testejä sekä geenitestejä terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisten käyttöön. Testejä käytetään apuna asiakkaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Yleisimmät testimme ovat ruoansulatuskanavan toimintaa mittaavat testit, hormonitestit, yliherkkyystestit ja erilaiset ravitsemustilaa mittaavat testit sekä lisää yksilöllisyyttä tuovat geenitestipaneelit.

www.nordiclabs.com

Nordic Laboratories

MDD Terveyspalvelut Oy on yksityinen suomalainen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1984. MDD:n toiminta-ajatus on terveyden palauttaminen, edistäminen ja ylläpito sekä tähän liittyvät laboratorioanalyysit. MDD on yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottaja, jonka toiminta on viranomaisvalvonnan piirissä ja jonka laboratorioanalyysit ovat suurelta osin lääkärin lähetteellä Kelan korvauksen piirissä. MDD edustaa Suomessa amerikkalaista Genova Diagnostics laboratoriota, jonka laadunvarmistuksen myös Suomen viranomaiset ovat tarkistaneet. Genova Diagnostics on USA:n johtava elimistön toiminnallista tilaa mittaavien analyysien laboratorio, jonka käytetyimmät testit liittyvät suoliston ja ruuansulatuselimistön toimintaan, ravitsemustason ja aineenvaihdunnan mittaamiseen sekä hormonitoimintoihin.

www.mdd.fi

Takaisin ylös »

Geenitestit


Geneettinen tutkimus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, ja ymmärtämyksemme ihmisen perimästä kehittyy päivä päivältä. Vaikkakin perimästämme 99,9 % on kaikilla sama, 0,1 % on ainutlaatuinen ja siksi se vaikuttaa siihen, miten reagoimme ruokaan, liikuntaan ja muihin ympäristötekijöihin kuten ympäristömyrkkyihin. Tiedämme yhä enemmän, mitkä geenit vaikuttavat eri aineenvaihduntaprosesseihin, elämäntapasairauksiin, liikuntasuorituksiin ja ravintoaineiden saantiin. Geneettinen profiili on se puuttuva palanen, jonka avulla voimme hienosäätää eri osa-alueita kuten ruokavalio, elämäntavat, liikunta sekä ympäristö. Tämän tiedon avulla voimme henkilökohtaistaa ohjeita sekä hoitoprotokollaa.
Testit ja niiden ohjeet keskittyvät terveyden hallintaan, suorituskyvyn, yksilöllisen ravitsemuksen, estrogeenien ja muiden aineiden biosynteesiin. Uuden tiedon ja geenitestien tulosten avulla saat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua yksilön geneettiseen koodaukseen, joka paljastaa herkkyydet ja alttiudet, mutta ennen kaikkea antaa työkaluja optimaaliseen terveyteen.

DNA Health
Geeneihin perustuva ravitsemus. Testin 26 geeniä kuvaavat elimistön 7 keskeistä toimintoa. Tulokset tarjoavat ainutlaatuisen yksilöillisen terveysprofiilin, johon sisältyy geeneihin perustuva ruokavalio ja riittävä vitamiinien, hivenaineiden ja fytokemikaalien saanti sekä ravintosuositukset. Mitä tärkeintä, voimme itse paremmin osallistua oman terveytemme hoitoon tekemällä geenitiedon perusteella suotuisia valintoja elämässämme.

DNA Diet
Testi auttaa optimoimaan ruokavalio- ja liikuntasuositukset ja näin ennaltaehkäisemään liikalihavuutta. Tulokset kattavat yksilöllisen ruokavalio, liikunta- ja elämäntapasuositukset. Geenit vaikuttavat kaikilla painonhallinta osa-alueilla: aineenvaihdunnan nopeus, nälän- ja kylläisyydentunne, ruokahalu, makuaistit sekä syömiskäyttäytyminen.

DNA Sport
Testi auttaa löytämään sekä ammatti- että harrastelijaurheilijan potentiaalisen suorituskyvyn geenien avulla. Testin tärkein anti on tehokkaan harjoittelun suunnittelu. Fyysiseen suoritukseen liittyvät geenit testataan kolmella osa-alueella: teho / kestävyys, rasitusvammat ja palautuminen. Tuloksena saadaan tarkka profiili lajivaihtoehdoista ja palautumiskeinoista sekä loukkaantumisriskistä. Geenitesti tuo optimaalisen tiedon suorituksen saavuttamiseen.

DNA Oestrogen
Testi auttaa naisia, joilla on estrogeenidominanssitiloja kuten endometrioosi ja premenstruaalisyndrooma tai joilla on suvussa rinta-, kohtu- tai munasarjasyöpää. Miesten estrogeeniaineenvaihdunnan parantaminen vaikuttaa positiivisesti sydänterveyteen ja eturauhassyövän ehkäisyyn.
Yksilön geneettisen vaihtelun ymmärtäminen mahdollistaa kohdennetun ruokavalio- ja elämäntapasuunnittelun sekä ravintolisä- ja hormonisuositukset.

Farmakogeneettisen geenitesti
"Oikea potilas, oikea lääke, oikeaan aikaan". Geenitieto lääkehoidon apuna.
Selvitetään asiakkaan geneettinen kapasiteetti käsitellä ympäristömyrkkyjä ja lääkkeitä.
Yksilölliset vaihtelut geeniperimässä sekä snipsit aiheuttavat sen, että eri ihmiset reagoivat esim. lääkkeille, ympäristömyrkyille eri tavalla eli sivuvaikutukset ovat YKSILÖLLISIÄ. Perimän vuoksi lääkeaineet vaikuttavat yksilöllisesti. Osa ihmisistä ei hyödy lääkkeestä ollenkaan, osa tarvitsee moninkertaisen annoksen ja osa saa merkittäviä haittavaikutuksia. Geenitesteillä pyritään selvittämään asiakkaan geneettisessä koodissa olevia pieniä muutoksia snipsejä (SNP). Snipsit lisäävät elimistön epätasapainoa tai sairauden riskiä. Snipsien ilmentymiseen voidaan vaikuttaa ravinnolla, ruokavaliolla ja elämäntavoilla. Asiakkaan geenitestien tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyössä ja samalla vähentää asiakkaalle määrättyjen lääkkeiden haittavaikutuksia tai niiden tehottomuutta.

Takaisin ylös »

FLT Ravintovalmennus 

80 % kaikista sairauksista johtuu ravinnon epätasapainosta eli vääristä ravintotottumuksista, ravintoaineiden puutteesta sekä huonosta bakteerikannasta. Vastaanotollamme hoidamme ja ohjaamme asiakasta aina kokonaisvaltaisesti funktionaalisen lääketieteen näkökulman mukaisesti. Funktionaalinen lääketiede on terveydenhoidon alue, joka painottaa kehon oikean ja optimaalisen toiminnan merkitystä terveyden palauttamisessa ja sairauksien hoitamisessa. Siinä yhdistetään ja käytetään tietoa monelta eri tieteen alalta kuten lääketieteen eri osa-alueet, esim. sisätaudit, neurologia ja immunologia, biokemia, kasvitiede, ravintotiede, kliininen ekologia, toksikologia eli myrkkyoppi, genetiikka eli perinnöllisyysoppi ja fysiologia.

FLT Ravintovalmentajat® tekevät yhteistyötä FLT Lääkäreiden kanssa ja suunnittelevat potilaille muun muassa yksilöllisiä ravinto-ohjelmia.

Mirka Kuparinen
FLT Ravintovalmentaja®

Ruuan laatu on todella tärkeää terveydelle ja hyvinvoinnille.
Alla olevan suomalaisen sivuston kautta voit tilata lähiruokaa suoraan yli 70 maatilalta ilman välikäsiä.
www.ruokaasuomesta.fi
Sivuston kautta kuluttajat saavat mahdollisuuden ostaa hyvälaatuista ruokaa suoraan tuottajilta. 

Takaisin ylös »

Luennot ja koulutukset

Tulethan tuoksutta!
Voimakkaat tuoksut aiheuttavat monille allergisia oireita.
Otathan muut huomioon ja tule tuoksutta luennoille ja koulutuksiin.

ALLERGIAAN HELPOTUSTA HUNAJASTA
Luennon aiheet:
- allergiat
- siitepölysiedätys hunajalla
AIKA: ke 19.9.2018 klo 18.00-20.00
PAIKKA: Estimar Oy, Puutarhakatu 45, 8 krs., TURKU
LUENNOITSIJA:  Kirsi Vaali, dosentti, tutkija
Ilmoittautumiset info@estimar.fi tai http://www.aineenvaihdunta.fi/yhteystiedot
Hinta: 10,00 € (vaatii ilmoittautumisen)
Voit maksaa luennon paikan päällä tai MobilePay:llä etukäteen.
Lataa puhelimeesi MobilePay-sovellus / Estimar Oy / 020 740 2480.

OTSONI JA OTSONOIDUT TUOTTEET LÄÄKETIETEESSÄ
Luennon aiheet:
- Mitä otsoniterapia on
- Otsoniterapian käyttömenetelmät
- Vaikutusmekanismit
- Kliinisiä tutkimustuloksia: Haavat ja muut iho-ongelmat, käyttö kosmetiikassa, sydän- ja verisuonitaudit; syövänhoito, kivuliaat selkäongelmat ja hammaslääketiede
- Suomessa saatuja kokemuksia
- Lisäksi aikaa kysymyksille ja yleistä keskustelua aiheesta.
AIKA: to 27.9.2018 klo 18.00-20.00
PAIKKA: Estimar Oy, Puutarhakatu 45, 8 krs., TURKU
LUENNOITSIJA: Miika Sallinen, tutkija, kemisti
Ilmoittautumiset info@estimar.fi tai http://www.aineenvaihdunta.fi/yhteystiedot
Hinta: 10,00 € (vaatii ilmoittautumisen)
Voit maksaa luennon paikan päällä tai MobilePay:llä etukäteen.
Lataa puhelimeesi MobilePay-sovellus / Estimar Oy / 020 740 2480.


GEENIT - TOIMINTAOHJEET OMALLE KEHOLLE

Pitkän ja terveellisen elämän salaisuus löytyy geeneistäsi ja elämäntavoistasi.
Geeniperimäsi ja elämäntavat muodostavat 80% hyvinvoinnistasi. Geeniperimääsi et voi muuttaa, mutta elämäntapojasi voit.
Geeniperimäsi parempi tuntemus auttaa Sinua ja terveysalan ammattilaisia tekemään parempia valintoja oman terveytesi edistämiseksi.
AIKA: ti 2.10.2018 klo 18.00-20.00
PAIKKA: Estimar Oy, Puutarhakatu 45, 8 krs., TURKU
LUENNOITSIJA: Maili Lepola, IFMCP, Funktionaalisen lääketieteen asiantuntija
Ilmoittautumiset info@estimar.fi tai http://www.aineenvaihdunta.fi/yhteystiedot
Hinta: 10,00 € (vaatii ilmoittautumisen)
Voit maksaa luennon paikan päällä tai MobilePay:llä etukäteen.
Lataa puhelimeesi MobilePay-sovellus / Estimar Oy / 020 740 2480.

HOMEALTISTUMINEN JA SEN HOITO RAVITSEMUKSELLA
Luennon aiheet:
- vitamiinit
- tulehdustekijät
- laboratoriotestit
- kosteus- ja homealtistuneille sopiva dieetti
AIKA: ke 10.10.2018 klo 18.00-20.00
PAIKKA: Estimar Oy, Puutarhakatu 45, 8 krs., TURKU
LUENNOITSIJA: Kirsi Vaali, dosentti, tutkija
Ilmoittautumiset info@estimar.fi tai http://www.aineenvaihdunta.fi/yhteystiedot
Hinta: 10,00 € (vaatii ilmoittautumisen)
Voit maksaa luennon paikan päällä tai MobilePay:llä etukäteen.
Lataa puhelimeesi MobilePay-sovellus / Estimar Oy / 020 740 2480.

SUOLISTON TERVEYDEN TOP-10 VINKIT
Suolisto = Toiset aivot
Ihmisessä on miljardeja bakteereita, joista suurin osa majailee suolistossa.
Monen sairauden juuret ovat suoliston bakteereissa.
Suolistobakteeristoa hoitamalla hoidat samalla aivojasi ja mieltäsi.
Aivojen ja suoliston on tehtävä yhteistyötä, sillä jos ne eivät sitä tee, johtaa se epätasapainoon ja sairauksiin.
AIKA: to 25.10.2017 klo 18.00-20.00
PAIKKA: Estimar Oy, Puutarhakatu 45, 8 krs., TURKU
LUENNOITSIJA: Mona Leino, terveys- ja hyvinvointivalmentaja, Colonic-terapeutti
Ilmoittautumiset info@estimar.fi tai http://www.aineenvaihdunta.fi/yhteystiedot
Hinta: 10,00 € (vaatii ilmoittautumisen)
Voit maksaa luennon paikan päällä tai MobilePay:llä etukäteen.
Lataa puhelimeesi MobilePay-sovellus / Estimar Oy / 020 740 2480.

MAHA-SUOLIKANAVAN TOIMINNALLISET HÄIRIÖT 
Luennon aiheet:
- ylihiilihydraattinen ravinto
- puutteellinen etsyymiaktiivisuus
- tärkkelysintoleranssi
- ratkaisuehdotuksia 
AIKA: ke 7.11.2018 klo 18.00-20.00 
PAIKKA: Estimar Oy, Puutarhakatu 45, 8 krs., TURKU 
LUENNOITSIJA: Tapani Laine, fytonomi
Ilmoittautumiset info@estimar.fi tai http://www.aineenvaihdunta.fi/yhteystiedot 
Hinta: 10,00 € (vaatii ilmoittautumisen)
Voit maksaa luennon paikan päällä tai MobilePay:llä etukäteen.
Lataa puhelimeesi MobilePay-sovellus / Estimar Oy / 020 740 2480.

Hyvinvoinnin päämäärä on yksinkertainen:
terveempi elämä ja
parempi olo jokaisena päivänä.

TERVETULOA!

Koulutukset 2018
PAULA HEINOSEN KOULUTUSTARJONTA / www.paulaheinonen.fi
Paula Heinonen on funktionaalisen lääketieteen asiantuntija.
Paula Heinonen tarjoaa monia erilaisia opintokokonaisuuksia, joista voit valita Sinulle sopivimman. Voit käydä useita koulutuksia lähiopetuksena Helsingissä ja osa kursseista on tarjolla myös verkkokursseina. Valikoimassa on sekä kaikille avoimia että terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja koulutuksia.

Linkistä löydät esiteltyinä eri koulutuskokonaisuudet ja aikataulut www.paulaheinonen.fi/koulutukset

Takaisin ylös 

Vitamiinitiputukset ja -pistokset

Jokainen hyötyy vitamiinitiputuksesta!

Vitamiinitiputukset- ja pistokset sopivat terveille ihmisille vahvistamaan ja parantamaan terveyttä sekä ennaltaehkäisemään sairauksia. Paras se on monisairaille tai muuten eri vaivoista / herkkyyksistä kärsiville. Vitamiineja voidaan antaa myös yksittäin tiettyyn tarpeeseen lihakseen tai suoneen pistettävässä muodossa.

Suonensisäisesti annosteltavaa vitamiinitiputusta suosittelemme kun sairaus, stressi tai uupumus on vallannut kehon tai mielen. Tiputus parantaa mielialaa välittömästi ja auttaa pitkäaikaisesti heikkoon terveyteen ja akuutteihin sairauksiin. Suonensisäistä vitamiinitiputusta käytetään mm. kroonisen väsymyksen, stressiin tai leikkauksesta toipumisen. ”Kyse on solujen kyllästämisestä suurella määrällä ravinteita, tarkoituksena pitää kehon toiminta optimaalisena”. 

Takaisin ylös »

Colonic-terapia

Tie hyvinvointiin ja elinvoimaan käy suolistomme kautta!

Colonic-terapia eli paksusuolen vesipesu

Omat elämäntapamme muuttavat paksusuolen bakteerikantaa ja heikentävät suolen limakalvoa. Heikentäviä asioita ovat kiire ja stressi sekä ruokailutottumuksemme mm. epäsäännölliset ruokailuajat, paljon eläinrasvaa ja sokeria sekä valkoista viljaa.
Myös erilaiset nautintoaineet kuten kahvi, tupakka ja alkoholi heikentävät suolen toimintaa, samoin runsas erilaisten lääkkeiden, kuten antibioottien ja särkylääkkeiden käyttö. Suolen sisällön läpikulku hidastuu ja massaa kertyy suolen seinämiin hiljalleen, kuukausien ja vuosien varrella ja ravintoaineiden imeytyminen heikentyy. Seurauksena on kehon sisäinen "itsemyrkytys".

Miten hoito tehdään?

Colonic-terapia eli paksusuolen vesipesu tarkoittaa erityisen laitteen avulla suodatetun veden johtamista koko paksusuolen alueelle. Kehonlämpöiseksi säädetty vesi johdetaan hitaasti suolen sisälle miedolla paineella. Lämmin vesi rentouttaa suolen lihaksistoa ja pehmittää kovia ulostemassoja ja irrottaa niitä suolen seinämästä. Suoleen sisään menevä ja sieltä ulos tuleva vesi kulkee eri putkia pitkin ja ulos tullut vesimassa kuona-aineineen johdetaan viemäriin.

Kauanko hoito kestää?

Huuhtelu kestää noin 45 minuuttia, joskin aikaa on syytä varata kokonainen tunti. Hoidon aikana vettä johdetaan paksusuoleen useita kertoja. Normaalisti hoitokertoja tarvitaan 3-5, kunnes vanhaa kuona-ainetta ei enää poistu huuhtelun aikana.

Onko hoito turvallista?

Nykyaikaisella, ammattikäyttöön tarkoitetulla laitteistolla paksusuolen huuhtelu on hellävarainen ja kivuton toimenpide. Hoito on tehokas ja turvallinen, luonnonmukainen puhdistusmenetelmä. Jos epäilet sopiiko hoito Sinulle, on hyvä keskustella asiasta oman lääkärisi kanssa ennen hoidon aloittamista.

Mihin vaivoihin hoito auttaa?

Suolihuuhtelulla on saatu hyviä hoitotuloksia suolistovaivojen, ummetuksen, ripulin, ilmavaivojen ja hiivasyndrooman hoidossa. Myös erilaiset säryt lihaksissa ja nivelissä voivat helpottua. Iho-oireissa kuten akne, psoriasis, säärihaavat, selluliitti ja ihottumat, huuhtelu voi tuoda merkittävää apua. Hoitoa suositellaan myös, jos olet laihduttamassa, paastoat, muutat ruokavaliotasi tai haluat ennaltaehkäistä sairauksia.

Takaisin ylös »

Happiterapia 

Happiterapialla tarkoitetaan hoitomuotoa, jossa otsonikaasua käytetään lääkeaineena monenlaisin menetelmin. Otsoni on hapen kolmiatominen muoto (O3). Otsoni valmistetaan otsonigeneraattorilla hapesta. Otsoni / happiseosta voidaan käyttää monin eri menetelmin.

Palvelutarjonnassamme olevat happiterapiat (otsoniterapia):

1) Suolihuuhtelu otsonikaasulla: Suolihuuhtelu otsonikaasulla on varsin tehokas, mutta yksinkertainen menetelmä. Siinä otsoni ja sen reaktiotuotteet pääsevät vaikuttamaan imeytymällä suolen läpi verenkiertoon. Hoito on tehokas.
2) Injektiohoidot: Otsonikaasua injektoidaan paikallisesti ihon alle esim. lihakseen (lihaskipu / -kramppi), niveleen (kipu). 
3) Otsonihoito sääri- ja muihin pitkittyneisiin haavoihin: Haavoja, palovammoja ja muita oireita käsittelemme otsonilla sulkemalla vammautunut raaja muoviseen pussiin, jonka sisälle johdetaan otsonikaasua. Ennen hoitoa vammakohta pestään otsonoidulla vedellä, ja hoidon jälkeen se voidellaan otsonoidulla öljyllä.
4) Otsonoitujen öljyjen ja voiteiden myynti: Otsonoituja öljyjä / voiteita käytämme / suosittelemme ulkoisesti moniin ihotauteihin, kuten jalkasilsaan, kynsisilsaan, märkärupeen, avohaavoihin, palovammoihin ja muihin mahdollisiin ulkoisiin infektioihin tai infektioherkiin alueisiin, suualueen tauteihin sekä emättimen hiivaan ja mahdollisiin muihin limakalvojen oireisiin.
5)) Otsonoitu keittosuolaliuos: Toimenpide, jossa keittosuolaliuosta otsonoidaan kehon ulkopuolella otsonin ja lääkehapen seoksella. Tämän jälkeen seos tiputetaan hitaasti laskimoon. 

Happiterapian (otsoniterapia) vaikutukset:
- Otsoni parantaa veren virtausominaisuuksia, jonka seurauksena hapenkuljetus paranee.
- Otsoniterapiassa suonten seinämistä vapautuu suonia laajentavia yhdisteitä;
a) suonet laajenevat 
b) veren virtaus parantuu 
c) kudokset saavat paremmin happea.
- Otsoniterapia lisää 2,3-DPG -entsyymin määrää veressä. Tämän seurauksena veren hemoglobiini luovuttaa enemmän happea kudoksille.
- Otsoniterapia tehostaa soluhengitystä (osittain lisääntyneen hapensaannin ansiosta). Siksi solut tuottavat enemmän energiaa (ATP:n muodossa), jota elimistö käyttää useiden toimintojen tehokkaampaan säätelyyn.
- Otsonin vaikutuksessa elimistö säätelee immuniteetin toimintaa. Esimerkiksi tulehdusta edistävien sytokiinien määrän on havaittu laskevan, ja toisaalta interferonien ym. ”parantavien” sytokiinien määrä usein nousee.
- Vahvana hapettimena otsoni aiheuttaa lyhytaikaisen oksidatiivisen stressin. Tämä on periaatteessa vahingollista, mutta käytetyn otsonin määrä on hyvin alhainen esimerkiksi kehon tuottamiin happiradikaaleihin verrattuna. Hetkellisesti otsoni kuitenkin rasittaa soluja, jolloin ne vastaavat lisäämällä entsymaattisten antioksidanttien tuotantoa. Säännöllisesti toistettu minimaalinen otsonialtistus lisää antioksidanttien aktiivisuuden jopa moninkertaiseksi. Tämä näkyy varsinkin entsymaattisten antioksidanttien eli superoksididismutaasin (SOD) ja katalaasin määrien kasvussa. Näin syntyneet antioksidantit suojaavat soluja vaurioilta ja ennenaikaiselta vanhenemiselta.
- Otsonilla ja otsonoiduilla öljyillä on vahvoja antiseptisiä ominaisuuksia. Ne tappavat bakteerit, sienet, virukset ja monet muut taudinaiheuttajat nopeasti. 

Takaisin ylös »

Aqua Detox

Aqua Detox -hoito on turvallinen, tehokas ja miellyttävä tapa puhdistaa ja palauttaa elimistösi energiakenttien ja solujen tasapaino.

Oletko stressaantunut, onko kehosi epätasapainossa?

Nykyaikainen elämä - stressi ja huonot ruokailutottumukset edesauttavat myrkkyjen pääsyä elimistöösi aiheuttaen luonnollisen solujen energiatasapainon järkkymistä. Solujen luonnollinen toiminta on imeä ravintoa ja poistaa jäteaineita. Epätasapaino voi estää solujen toiminnan.

Miten Aqua Detox toimii?

Aqua Detox -laite tuottaa taajuuden, joka resonoi hellästi elimistösi läpi ja stimuloi kaikkia soluja.
Tällä on tasapainottava vaikutus soluenergiaan mahdollistaen täten solujen tehokkaan toiminnan ja kaikkien mahdollisten kerääntyneiden toksiinien vapauttamisen. Käsittely kiihdyttää kehon normaalia puhdistusprosessia, jolloin keho osallistuu prosessiin vähemmän. Tämän voi havaita vähemmästä hikoilusta, joka säätelee kehon lämpötilaa, hajottaa luonnollisella tavalla ei-toivottuja ja hyödyttömiä kuona-aineita. Aqua Detox -käsittely keventää tärkeiden elinten toimintoja, jotka osallistuvat kehon puhdistusprosessiin kuten munuaiset ja maksa.

Aqua Detox -käsittely soveltuu siten:

 • kehon vahvistettuun puhdistukseen
 • keventämään puhdistusprosessiin osallistuvien elinten toimintaa
 • vähentämään hikoilua
 • energian lisäykseen kehon soluissa
 • aktivoimaan verenkiertoa ja aineenvaihduntaa

Aqua Detox -laitteen kehitys

1930-luvulla Tri Royal R. Rife suoritti tutkimuksia ja kehitti laitteen, joka mahdollisti sen, että keho itse palautti tasapainonsa. Hänen tutkimuksensa ja tämä varhainen laite ovat johtaneet tänä päivänä käytössä olevan oman laitteemme kehittämiseen.

Kuinka monta hoitokertaa pitäisi ottaa?

Suositellaan kuusi hoitoa kuukauden aikana. Tämä saa aikaan hyvän alustavan toksiinien poistumisen kehosta. Sen jälkeen hoitokertoja suositellaan kerran kuukaudessa.

Hoitoaika:

 • aikuiset 30 min
 • lapset 15 min
 • pikkulapset 10 min

Käsittelyn jälkeen ohimenevä väsymys on luonnollista seurausta kehon energioiden jakautumisesta uudelleen. Laite muodostaa veteen kehon biosähköistä varausta vastaavan sähköenergiakentän. Tutkimukset osoittavat että veteen erittyy runsaasti nitraatteja, ammoniakkia, fosfaatteja, metalleja jne. kummankin jalan kautta puolen tunnin hoidon aikana.

Takaisin ylös »

Dens-terapia

Dens-terapia perustuu luonnonmukaiseen ihon resepireiden stimulointiin. Sen lähisukulaisia ovat japanilainen shiatsu, kiinalainen akuhieronta sekä korealainen sujok, joista saatu vuosituhannen osaaminen on yhdistetty nykyaikaisen länsimaisen lääketieteen ja fysiologian synnyttymään tietämykseen.

Dens-terapia perustana oleva hoitomuoto ja teknologia otettiin käyttöön miehitetyillä avaaruuslennoilla Neuvostoliitossa noin 40 vuotta sitten. Tavoitteena oli avaruusaluksen miehistön lääkkeetön hoito pitkien avaaruuslentojen aikana. Hoidon piti tehota mahdollisimman moniin eri tyyppisiin terveysongekmiin. Valtavan tieteellisen työn tuloksena nämä tavoiteet saavutettiin.

Dens-terapiassa Denas-laitteella stimuloidaan ihon pintaa erittäin heikoilla sähköimpulsseilla, jotka eivät tunkeudu pintaa syvemmälle. Ne aktivoivat pinnassa olevat reseptorit, jotka lähettävät luonnolliset viestinsä aktivoimaan kehon omat puolustusmeganismit torjumaan sairautta tai hoitamaan vammaa. Menetelmä on hellävairainen ja luonnonmukainen.

Mihin vaivoihin hoito auttaa?
Dens-terapia tehoaa mm. selkäkivut, reumaattiset kivut, kolmoishermisärky, allergiset ihottumat ja psoriasis, migreeni, astma, mahan ja pohjukassuolen ongelmat, yliherkkyys, monikemikaaliyliherkkyys, kuulohermon kuolentumisessa johtuva huonokuuloisuus, korvien "soiminen" eli tinnitus, korvasärky, kurkunpääntulehdus, keuhkoputkentulehdus, ripuli ja ummetus, silmäsairaudet, sulluliitti-ongelman hoitominen, nivelrikko, niveltulehdus, haavat sekä erilliset vammat => helpotusta moniin ongelmiin.

Dens-terapian ideana on että ihmisen immuuni-, hormooni- ja autonominen hermosto sekä verenkiertojärjestelmä saatetaan tasapainoon.

Takaisin ylös »

Kehoanalyysit

Säännöllinen terveysarvojen, hyvinvointitekijöiden ja kunnon seuranta on osa terveellistä elämää.

Säännöllinen arvojen seuranta auttaa Sinua huolehtimaan itsestäsi.
Autamme ja tuemme Sinua pitämään itsestäsi parempaa huolta.

Health Concept Analyzer -ravintoainemittaus

Health Concept Analyzer
HCA-ravintoainemittaus
– tiedätkö mitä kehollesi kuuluu?

Saatko riittävästi vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita?
Imeytyvätkö ne kehosi hyödyksi?
Tuntuuko olo voimattomalta?
Onko elämäsi stressaavaa tai kiireistä?

HCA-ravintomittaus mittaa kehon koostumusta 13 eri alueelta. Nämä alueet ovat vitamiinien, kivennäisaineiden, koentsyymien ja aminohappojen määrät, sydämen ja verisuoniston tila, sekä ruoansulatustoiminta. Mittauksessa nähdään myös aivojen ja keskushermoston tila, luiden mineraalitiheys, immuunijärjestelmä, haitalliset aineet, raskasmetallit, fyysinen peruskunto ja ihon kunto.

Saat tuloksistasi ammattilaisen analyysin, kirjallisen raportin sekä suosituksen kehosi hyvinvoinnin parantamiseksi

Ennen HCA-mittausta tulee olla syömättä ja juomatta 3-4 tuntia.

Henkilökohtainen kehonkoostumusmittaus

 • Paino
 • Painoindeksi
 • Perusaineenvaihdunta
 • Rasvaprosentti
 • Viskeraalinen rasva eli sisäelinten ympärillä oleva rasva
 • Vyötärö-lantio suhde
 • Nestetasapaino
 • Lihasmassa-analyysi
 • Mittauksen läpikäyminen

Ennen kehonkoostumusmittausta tulee olla syömättä ja juomatta 3-4 tuntia.

Lihaskuntotestit

 • Alkulämmittely
 • Testit
 • Tulosten läpikäyminen

Takaisin ylös »

Personal Trainer -palvelut

Personal Trainer tarkoittaa henkilökohtaista kuntovalmentajaa, omavalmentajaa.
Hän on monipuolinen kuntoilun ammattilainen. Omavalmentajalla on tietämys ja käytännön kokemus liikuntaan ja terveyteen liittyvistä hyvinvoinnin osa-alueista.  Personal Trainer on koulutettu henkilökohtainen hyvinvoinnin asiantuntija. Hän auttaa sinua löytämään fyysiset ja henkiset voimavarasi, etsimään uudet tavoitteesi ja saavuttamaan ne. Personal Trainerilla on monipuolinen tietämys ja käytännön kokemus liikunnan, ravinnon ja henkisen hyvinvoinnin saralta. Liikunnalla on terveyden ylläpidossa ja stressinhallinnassa suuri merkitys, lisäksi hyvä lihaskunto tukee koko kehon elintoimintoja.

Onko kunto hukassa?
Kaipaatko kiinteytymistä?
Puuttuko motivaatio ja innostus liikkumiseen?

Monipuolista harjoittelua, ravinto-opastusta ja mieletöntä tsemppausta!

Pääset taatusti parempaan kuntoon ja opit nauttimaan liikunnasta. Omakohtainen kokemukseni urheilijana takaa yksilöllisen harjoitusohjelman juuri Sinulle, lähtötasoon katsomatta. Ravinto-opastus, painonhallinta- ja kiinteytysohjelmat, urheiluvalmennus.

Raimo Fröberg
Personal Trainer

Takaisin ylös »

Hieronta

Hieronta vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin

Estimar Oy:n hieroja on laillisettu hieroja / urheiluhieroja, joka hierontatyönsä ohella ohjaa ja motivoi asiakasta omatoimiseen, ongelmia ennaltaehkäisevään toimintaan. Hieronta on elvytysmielessä tehtävää kudosten mekaanista muokkausta. Hieronnassa käytettäviä tekniikoita ovat muun muassa sively, taputus, ravistelu ja täristys. Hieronnan vaikutukset ovat moninaiset, mutta pääasiallisesti hieronta vilkastuttaa kudosten aineenvaihduntaa. Yleisimmin hierontaa käytetään fyysisistä suorituksista tai tapaturmista seuranneiden lihasten jännitystilojen ja niistä aiheutuneiden kipujen laukaisuun.

Balilainen hieronta

Balilainen hieronta on koko kehon kokonaisvaltainen öljyhierontahoito.

Hoito vilkastuttaa verenkiertoa, helpottaa lihas- ja nivelvaivoja lievittää stressiä ja tuo hyvän olon tunnetta, rauhallisuutta sekä syvää rentoutumista.

Klassinen hieronta

Klassinen hieronta kuuluu olennaisena osana suomalaiseen terveydenhoidon ja hyvinvoinnin kulttuuriin.

Klassinen hieronta on perinteistä pehmytosakäsittelyä lihaskireyksien ja -jännitysten laukaisemiseksi.
Muokkaamalla lihasta erilaisin ottein aineenvaihdunta tehostuu, verenkierto lisääntyy, kipu lievittyy, ihon joustavuus paranee ja kudoksen uusiutuminen tehostuu. Hierontaa voidaan myös käyttää ennaltaehkäisemään vaivoja.

Keinot eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään itse hierontaan, vaan olennainen osa hierojan ammattitaitoa on kyky kuunnella asiakkaansa huolia ja toisaalta myös ohjata ja motivoida häntä omatoimiseen, ongelmia ennaltaehkäisevään toimintaan.
Vaikka hierontaotteet kohdistuvat kudoksiin, vaikuttaa hieronta ihmiseen aina myös kokonaisvaltaisesti – kosketus, fyysinen konkreettinen hoitaminen ja hierojan läsnäolo vaikuttavat hoitotulokseen ja ihmisen hyvinvointiin merkittävästi.

Urheiluhieronta

Säännöllinen harjoittelu kuormittaa lihaksia, niveliä ja nivelsiteitä sekä asettaa kehon toiminnoille erityisvaatimuksia.Hieronnalla voidaan nopeuttaa palautumista harjoittelukaudella ja kilpailusuorituksen jälkeen. Ennen urheilusuoritusta urheiluhierontaa käytetään lihasten aktivointiin.

Urheiluhieronnalla voidaan myös merkittävästi ennaltaehkäistä vammojen syntyä lisäämällä lihasten, pehmytkudosten ja jänteiden elastisuutta.

Ammattitaitoinen urheiluhieroja osaa valita oikeat tilanteeseen sopivat hierontatekniikat.

Hieroja osaa myös liittää hieronnat osaksi urheilijan harjoitus / kilpailuohjelmaa.
Samalla urheiluhieroja antaa asiakkaalle ohjeita omatoimiseen lihashuoltoon esim. lihasvenyttelyihin.

Hieronnan vaikutuksia ovat muun muassa:

 • rentoutuminen
 • lievittää lihasjännityksiä ja särkyjä
 • parantaa nivelten liikkuvuutta
 • nopeuttaa lihasten paranemista
 • auttaa liikkujan lihashuollossa
 • verenkierron vilkastuminen
 • pumppausvaikutus nestekiertoon
 • venytysvaikutus pehmytkudoksiin
 • elastisuuden paraneminen lihaksissa ja pehmytkudoksissa
 • lihaskiinnikkeiden irrottaminen
 • autonomisen hermoston tasapainotus
 • nopeuttaa palautumista urheilusuorituksista
 • pienentää urheilijoiden vammautumisriskiä
 • lisää urheiluharjoittelun tehoa
 • tärkeä osa urheilijoiden lihashuoltoa
 • auttaa urheiluvammojen paranemista

Raimo Fröberg
Koulutettu hieroja, urheiluhieroja

Takaisin ylös »

FormoStar-syvälämpö

Syvälämmön avulla nostetaan ihon ja sen alaisen rasvakudoksen lämpötilaa, jolloin verenkierto tehostuu jopa 3,5-kertaiseksi ja aineenvaihdunta kaksinkertaistuu. Tukkeutuneet valtimosuonet aukeavat ja näin kokonaisverenkierto lisääntyy myös syvimmissä kerroksissa. Käsittely vapauttaa rasvasolujen mitokondrioiden ympärillä olevia rasvahappoja ja lipolyysi (rasva-aineenvaihdunta) pääsee käyntiin. Tästä aiheutuva lämpö-reaktio lisää rasvakudoksen aineenvaihduntaa 12 % kohonnutta lämpötila-astetta kohden eli hoidon aikana jopa 63 %. Paikallisessa käsittelyssä tapahtuu ns. termo-reseptorien kautta hypotalamuksen ohjaamaa lämmön haihtumisen lisääntymistä eli energian kulutuksen lisääntymistä. Myös muita myönteisiä vaikutuksia on todettu: vähentää ruokahalua, lievittää kipuja, poistaa nesteitä, lisää vatsan toimintaa, uudistaa ihoa, rentouttaa jopa nikamien välissä olevia pieniä lihaksia sekä piristää yleisesti.

Vastaanotto: Hoitola Aura, Hämeenkatu 32, 20700 TURKU

Takaisin ylös »

Ravintolisät

Ravintolisät ovat elintarvikkeita, joiden tarkoituksena on täydentää hyvää monipuolista ruokavaliota.
Autamme Sinua valitsemaan parhaat tuotteet ja opastamme Sinua oikeaan käyttöön.
Näin Sinä syöt vain tuotteita joita tarvitset ja saat niistä parhaan tehon irti.

Teemme yhteistyötä Nordic Laboratories'n kanssa ja tarjoamme Nordic VMS ravintolisät asiakkaille suoraan nettikaupasta.
Olemme valinneet tuotteet laadun ja kliinisen käyttökokemuksen perusteella. Tuotteet tulevat Englannista.
Huomaa, että voit tilatessa valita DHL-kuljetuksen, jolloin saat tuotteet n.2-3 vrk sisällä tilauksesta kotiovellesi.
Käy nettikauppaan http://estimar.nordicvms.com/Catalogue.aspx

Yksi upea tekniikka
Kaksi merkittävää tuotetta
Et ole koskaan aikaisemmin käyttänyt mitään ASEAn tai RENU 28:n kaltaista. Kummassakin tuotteessa käytetään patenttiin perustuvaa tieteellistä teknologiaa. Kutsumme sinut tutustumaan näihin uraauurtaviin tuotteisiin ja niiden hyötyihin.
Asea »

Terveyden Tukipilarit – terveysalan verkkokauppa
Tavallisen ihmisen pää menee syystäkin pyörälle pilleripurkkien keskellä, tästä lähtökohdasta syntyi Terveyden Tukipilarit -verkkokauppa.
Alan asiantuntijoiden ryhmä valitsee markkinoiden parhaat tuotteet, koostaa niistä helppoja ja tehokkaita paketteja sekä opastaaa oikeaan käyttöön.
www.terveydentukipilarit.fi/verkkokauppa

http://ml03503.juiceplus.com/fi/fi

Takaisin ylös »

Kirjallisuus

Alla kirjallisuutta jota suosittelemme tavallisille kuluttajille sekä terveydenhuollon ammattilaisille.

 • Vihdoinkin hyvä olo – suoliston kuntoon ruokavalion avulla, Paula Heinonen
 • Satumaista voimaa arkeen – Uutta puhtia jaksamiseen, Paula Heinonen ja Satu Silvo
 • Hiivaongelmat - Suoliston merkitys terveydelle, Paula Heinonen

Takaisin ylös »

Galileo-vibraatiohoidolla keho ja mieli kuntoon helposti ja nopeasti!

Mikä on Galileo?

Galileo on keinulautaperiaatteella patentoitu koko kehon vibraatiohoitolaite, jonka fysiologinen liikkumismuoto takaa tehokkaan, miellyttävän ja turvallisen hoidon.
Sillä voi ennaltaehkäistä ja hoitaa monia sairauksia, kasvattaa lihasten tehoa, vahvistaa luita ja parantaa käyttäjien hyvinvointia tehokkaasti ja pienellä ajankäytöllä.
Galileo vastaa kaikkien lihasten harjoittamisesta samanaikaisesti, tehokkaasti ja lyhyessä ajassa, ihmisten luonnollista fysiologista liikettä matkien. Kyseessä on koko kehon vibraatiohoitolaite.

Mistä vibraatiohoito sai alkunsa?

Koko kehon vibraatiohoito sai alkunsa venäläisten avaruusohjelmasta. He kehittivät hoito-ohjelman, jolla voi lievittää kosmonauttien painottomuudesta aiheutuvaa luukatoa ja lihasten heikkenemistä. Vuonna 1997 hollantilainen olympiavalmentaja Guus van der Meer toi idean Eurooppaan, sovelsi konseptia urheilijoille ja kehitti ensimmäisen vibraatiohoitolaitteen.

Miksi Galileo soveltuu nykypäivään?

Nykyajan kiireisessä elämänrytmissä työssäkäyvillä ihmisillä ei ole aikaa harrastaa liikuntaa tai fyysiset rajoitukset saattavat olla esteenä liikunnan harjoittamiselle. Jo 10 minuutin Galileo-vibraatiohoidolla 2-3 kertaa viikossa saadaan aikaan huomattavia parannuksia lihaskunnossa, virkeydessä, koordinaatiossa ja tasapainossa.

 

Mihin Galileo vaikuttaa?

Terveys- ja hyvinvointi

 • parantaa aineenvaihduntaa ja verenkiertoa
 • tasapainottaa hormonituotantoa
 • lisää hapenottokykyä
 • vahvistaa luita ja niveliä
 • lieventää stressiä, kipuja ja jännityksiä
 • lisää lihasten notkeutta ja joustavuutta
 • lisää virkeyttä ja keskittymiskykyä

Painonhallinta ja kauneus

 • alentaa rasvaprosenttia
 • poistaa selluliittia
 • vähentää ruokahalua
 • auttaa painonhallinnassa
 • kehon kiinteytyminen (lihakset ja iho)
 • nuoruuden säilyttäminen, anti-aging

Urheilu ja liikunta

 • kasvattaa ja vahvistaa lihaksia
 • lisää suorituskykyä ja tehoa
 • aktivoi jopa 97% lihassäikeistä
 • tehostaa lämmittelyä ja palautumista
 • ennaltaehkäisee loukkaantumisia
 • harjoittaa tehokkaasti vartalon syviä lihaksia

Kuntoutus ja sairaudet

 • ei kuormita niveliä, sopii myös liikuntarajoitteisille
 • palauttaa toimintakyvyn ja lihasten voiman tehokkaasti
 • parantaa koordinaatiokykyä ja tasapainoa
 • ennaltaehkäisee sairauslomia ja lyhentää kuntoutumisaikaa

Osta Galileo kotiin tai työpaikalle!

Palvelumme ostaessasi Galileon

 • Galileo-vibraatiohoitolaite
 • Käyttökoulutus
 • Henkilökohtainen hoito-ohjelma
 • Tukipalvelu
 • Huoltopalvelu (laskutettava palvelu)

Hinnasto

Galileo S 25
3 599,00 € + alv 24% (HZ 10...30)
S 25 + ohjaustanko 3 898,00 € + alv 24 %

Galileo S 35
4 799,00 € + alv 24% (HZ 10...30)
s 35 + ohjaustanko 5 098,00 € + alv 24 %

Galileo FIT 
9 799,00 € + alv 24% (HZ 5...30)

+ rahtikulut 150,00 €

Kysy myös muista Galileo-malleistamme! 

Galileo FIT

Kertamaksu 7,00 €
Ensimmäinen ohjattu hoitokerta 10,00 €
10 kerran kortti 65,00 €
20 kerran kortti 115,00 €

 

 

Takaisin ylös »

Tuotteet hyvinvointiin

NIKKEN PIMAG vedensuodatin
Pimag - mineralisoitua ja suodatettua vettä
Pimag-vesi = Elävä vesi Pi tarkoittaa ”alkulähteeseen palaamista”. Pi-vesi jäljittelee kehossa olevaa ”elävää vettä”, jossa vesirypäleet ovat pienempiä, mutteivat vakaita pitkien ajanjaksojen aikana. Tämä ilmiö löydettiin Japanissa 1964 kasvien fysiologian tutkimusten yhteydessä. PiMag-suodatin poistaa toimiessaan 0,5 micronia isommat partikkelit. Suodattimen jalometalliverkot poistavat joitain bakteereita ja viruksia, mutta ei pystytä tieteellisesti väittämään, mitkä kaikki se poistaa. Tarkoitus on tehdä vesijohtovedestä keholle mahdollisimman suotuisaa elävää vettä tavalla, joka on järkevää ja tehokasta ja joka auttaa kehoamme omalta osaltaan toimimaan mahdollisimman hyvin.

Pimag-vesi:
- Elävöittää magneettienergialla eli hajottaa veden molekyyliryppäät pienemmiksi tehden vedestä paremmin imeytyvää
- Suodattaa ruostumattomasta teräksestä ja hienosta silkistä valmistettujen sihtien sekä kahden erilaisen hiilisuodattimen ja korallihiekkasirujen lävitse, jolloin kaikki yli 0,1 mikronin kokoiset epäterveelliset partikkelit suodattuvat pois
- Poistaa bakteereja, raskasmetalleja ja orgaanisia aineita, mm. kloorin- biokeraamisilla palloilla ionisoi ja lisää välttämättömiä mineraaleja ja ravinteita takaisin veteen
- Heijastaa keraamisten kivien ja saven avulla pitkäaaltoisten infrapunasäteiden energian takaisin veteen. 
- Tuottaa emäksistä vettä, jonka pH > 7 - parantaa veden makua ja poistaa hajuja- erinomaista keholle (ruoanlaitossa, juoma- ja suihkuvetenä), eläimille ja kasveille - heksagoninen (kuusikulmainen kiderakenne) vesi edistää parhaiten terveyttä. Tällainen rakenne muodostuu kuudesta molekyylistä, jotka muodostavat kehän. Korealainen tutkimus osoittaa, että tämänkaltaista vettä on terveessä, elinvoimaisessa kehossa. Tällainen vesi on luonnollisempaa ja helpommin kehon hyödynnettävissä. 
- Hapetettu vesi vie runsaasti happea suoraan ja nopeasti kehon soluille. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hapetettu vesi parantaa urheilusuorituksia, vahvistaa sydänverisuonistoa ja lihasten kestokykyä sekä lyhentää palautumisaikaa harjoitusten jälkeen. 
- Emäksinen ja ionisoitu vesi läpäisee kehon kudokset tehokkaammin kuin vesijohtovesi, joten se nesteyttää huomattavasti paremmin. Emäksinen vesi neutraloi happamuutta, joka aiheutuu mm. nykyisestä ruokavaliosta, ja auttaa näin säilyttämään terveytemme ja vastustuskykymme tauteja vastaan. Esim. syöpä ja rappeutumissairaudet eivät viihdy happipitoisessa ja emäksisessä ympäristössä.

 

Takaisin ylös »