Geenitestit 

Palvelut > Geenitestit

Geneettinen tutkimus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, ja ymmärtämyksemme ihmisen perimästä kehittyy päivä päivältä. Vaikkakin perimästämme 99,9 % on kaikilla sama, 0,1 % on ainutlaatuinen ja siksi se vaikuttaa siihen, miten reagoimme ruokaan, liikuntaan ja muihin ympäristötekijöihin kuten ympäristömyrkkyihin. Tiedämme yhä enemmän, mitkä geenit vaikuttavat eri aineenvaihduntaprosesseihin, elämäntapasairauksiin, liikuntasuorituksiin ja ravintoaineiden saantiin. Geneettinen profiili on se puuttuva palanen, jonka avulla voimme hienosäätää eri osa-alueita kuten ruokavalio, elämäntavat, liikunta sekä ympäristö. Tämän tiedon avulla voimme henkilökohtaistaa ohjeita sekä hoitoprotokollaa. Testit ja niiden ohjeet keskittyvät terveyden hallintaan, suorituskyvyn, yksilöllisen ravitsemuksen, estrogeenien ja muiden aineiden biosynteesiin. Uuden tiedon ja geenitestien tulosten avulla saat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua yksilön geneettiseen koodaukseen, joka paljastaa herkkyydet ja alttiudet, mutta ennen kaikkea antaa työkaluja optimaaliseen terveyteen.

DNA Terveys
Geeneihin perustuva ravitsemus. Testin 26 geeniä kuvaavat elimistön 7 keskeistä toimintoa. Tulokset tarjoavat ainutlaatuisen yksilöillisen terveysprofiilin, johon sisältyy geeneihin perustuva ruokavalio ja riittävä vitamiinien, hivenaineiden ja fytokemikaalien saanti sekä ravintosuositukset. Mitä tärkeintä, voimme itse paremmin osallistua oman terveytemme hoitoon tekemällä geenitiedon perusteella suotuisia valintoja elämässämme.

DNA Diet
Testi auttaa optimoimaan ruokavalio- ja liikuntasuositukset ja näin ennaltaehkäisemään liikalihavuutta. Tulokset kattavat yksilöllisen ruokavalio, liikunta- ja elämäntapasuositukset. Geenit vaikuttavat kaikilla painonhallinta osa-alueilla: aineenvaihdunnan nopeus, nälän- ja kylläisyydentunne, ruokahalu, makuaistit sekä syömiskäyttäytyminen.

DNA Urheilu
Testi auttaa löytämään sekä ammatti- että harrastelijaurheilijan potentiaalisen suorituskyvyn geenien avulla. Testin tärkein anti on tehokkaan harjoittelun suunnittelu. Fyysiseen suoritukseen liittyvät geenit testataan kolmella osa-alueella: teho / kestävyys, rasitusvammat ja palautuminen. Tuloksena saadaan tarkka profiili lajivaihtoehdoista ja palautumiskeinoista sekä loukkaantumisriskistä. Geenitesti tuo optimaalisen tiedon suorituksen saavuttamiseen.

DNA Hormooni
Testi auttaa naisia, joilla on estrogeenidominanssitiloja kuten endometrioosi ja premenstruaalisyndrooma tai joilla on suvussa rinta-, kohtu- tai munasarjasyöpää. Miesten estrogeeniaineenvaihdunnan parantaminen vaikuttaa positiivisesti sydänterveyteen ja eturauhassyövän ehkäisyyn. Yksilön geneettisen vaihtelun ymmärtäminen mahdollistaa kohdennetun ruokavalio- ja elämäntapasuunnittelun sekä ravintolisä- ja hormonisuositukset.

Farmakogeneettisen geenitesti
"Oikea potilas, oikea lääke, oikeaan aikaan". Geenitieto lääkehoidon apuna.
Selvitetään asiakkaan geneettinen kapasiteetti käsitellä ympäristömyrkkyjä ja lääkkeitä.
Yksilölliset vaihtelut geeniperimässä sekä snipsit aiheuttavat sen, että eri ihmiset reagoivat esim. lääkkeille, ympäristömyrkyille eri tavalla eli sivuvaikutukset ovat YKSILÖLLISIÄ. Perimän vuoksi lääkeaineet vaikuttavat yksilöllisesti. Osa ihmisistä ei hyödy lääkkeestä ollenkaan, osa tarvitsee moninkertaisen annoksen ja osa saa merkittäviä haittavaikutuksia. Geenitesteillä pyritään selvittämään asiakkaan geneettisessä koodissa olevia pieniä muutoksia snipsejä (SNP). Snipsit lisäävät elimistön epätasapainoa tai sairauden riskiä. Snipsien ilmentymiseen voidaan vaikuttaa ravinnolla, ruokavaliolla ja elämäntavoilla. Asiakkaan geenitestien tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyössä ja samalla vähentää asiakkaalle määrättyjen lääkkeiden haittavaikutuksia tai niiden tehottomuutta.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä täyttämällä oheinen lomake, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Kohti toimivaa aineenvaihduntaa

Oman aineenvaihdunnan toimintaan voi vaikuttaa monella eri tapaa. Tutustu hoitomuotoihin sekä aiheeseen liittyviin luentoihin ja koulutuksiin ja ota yhteyttä!

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Estimar Oy (1937786-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mona Leino
020 740 2480
mona.leino@estimar.fi

Henkilörekisterin nimi

Estimar Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Estimar Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mona.leino@estimar.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna