Ferritiini tai hemoglobiini voi olla korkea tai matala, silti väsyttää...

Luennot ja koulutukset > Ferritiini tai hemoglobiini voi olla korkea tai matala, silti väsyttää...

Voi olla monia syitä miksi olet väsynyt, yksi syistä voi olla raudan puute. Raudan käyttäytymiseen elimistössä vaikuttavat monet asiat, kuten suoliston tila, entsyymitoiminta ja ruokavalio. Hemoglobiini voi olla korkea, vaikka kärsitkin raudanpuutteesta. Ferritiini voi olla matala tai korkea... miksi näin?Raudan puute voi aiheuttaa monia ongelmia, kuten hormonitoiminnan häiriöitä, kilpirauhasen toiminnan ongelmia, masennusta, yleistä vetämättömyyttä jne.Olen tutkinut raudan käyttäytymistä elimistössä jo neljän vuoden ajan. Mielenkiintoni rautaan on aikoinaan lähtenyt liikenteeseen asiakkaiden suoliston ongelmien kautta, en uskonut Hb:n ja ferritiinin kertovan riittävästi. Tutkimusryhmäläisiä on ollut monenlaisia; suolistosairaita, ruoka-allergioista kärsiviä, erilaisia ruokavalioita noudattavia, henkilöitä, joilla on erilaisia lääkityksiä käytössä, urheilijoita, lapsia, aikuisia, vanhuksia, ulkomaalaisia ja ns. perusterveitä.

Seurannassa olen käyttänyt myös laboratorioiden tuloksia, vaikka raudan puute näkyy myös mikroskooppisessa kokoverikuvauksessa, kuten moni muukin puutostila tai haitta. Seurantaryhmien kanssa oli tärkeätä "vahvistaa" tulokset labratutkimuksin, jotta voidaan todeta itsehoidon toimivan. Olen sitä mieltä, ettei turhan laajoja laboratoriokokeita kannata otattaa, ennen kuin on toteutettu itsehoitoa, varsinkaan, jos lompakossa ei ole ylimääräistä. Tärkeintä on lähteä heti toteuttamaan itsehoitoa, antaa elimistön tankkautua, palautua - tämä vaihe koskettaa kaikkia elimiä ja elintoimintoja. "Tankkauksen" jälkeen voidaan tehdä myös jatkoseurantaa laboratoriotutkimuksin.
Kerron luennolla tutkimustuloksiani mm. raudan puutosryhmäläisten tuloksista. Mitkä asiat häiritsevät raudan käyttäytymistä, miten voi itse vaikuttaa päivittäisillä valinnoilla tilaan olemassa olevista haittatekijöistä huolimatta ja millä tuotteilla voi tukea raudan imeytymistä sekä hyväksikäyttöä elimistössä. Tuon myös esille tuotteen, joilla saatiin asiakkaan lukemattomissa oleva seerumin rauta kahdessa kuukaudessa huippulukemiin. 

Tule kuulemaan arvostetun terveysvalmentaja Sarita Honkaharjun tutkimustuloksia ja poimimaan vinkit oman hyvinvointisi tueksi.

AIKA: ti 9.4.2019 klo 18.00-20.00
PAIKKA: Estimar Oy, Puutarhakatu 45, 8 krs., TURKU 
LUENNOITSIJA: Sarita Honkaharju, terveysvalmentaja, verimikroskopisti, suolistohoidon asiantuntija, luontaishoidon asiantuntija

Ilmoittautumiset info@estimar.fi tai [/ota-yhtytta]lomakkeella »
Hinta: 10,00 € (vaatii ilmoittautumisen) 
Voit maksaa luennon paikan päällä tai MobilePay:llä etukäteen. 
Lataa puhelimeesi MobilePay-sovellus / Estimar Oy / 37445.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä täyttämällä oheinen lomake, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Kohti toimivaa aineenvaihduntaa

Oman aineenvaihdunnan toimintaan voi vaikuttaa monella eri tapaa. Tutustu hoitomuotoihin sekä aiheeseen liittyviin luentoihin ja koulutuksiin ja ota yhteyttä!

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Estimar Oy (1937786-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mona Leino
020 740 2480
mona.leino@estimar.fi

Henkilörekisterin nimi

Estimar Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Estimar Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mona.leino@estimar.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna