Henkilöstön työhyvinvoinnilla menestykseen!

Jaksamista ja tuloksellisuutta tukeva henkilöstön työhyvinvointivalmennus yksilö- ja ryhmätasolla kannattaa.

Estimar Oy:llä on osaava ja innovatiivinen asiantuntijatiimi, joka on erikoistunut yritysten työhyvinvointivalmennukseen.
Käyttämättömät voimavarat ja menestyksen avaimet ovat usein helpompi nähdä ulkopuolisin silmin.

Saammeko esitellä Teille ratkaisun yrityksenne työhyvinvointiin? Sovitaan tapaaminen!

Tilaa sitomukseton lyhyt palveluesittely puh. 020 740 2480 tai info@estimar.fi, niin katsotaan yhdessä kuinka voimme konkreettisin teoin edistää henkilökunnan hyvinvointia ja vaikuttaa posiviivisesti yrityksenne liiketoimintaan. Kokonaisvaltaisesti ihmisten erilaisuutta ymmärtämällä rakennamme ohjelman kohti parempaa hyvinvointia, joka heijastuu suoraan yrityksen jokaiseen toimintaan.
Laadukas työhyvinvointivalmennus räätälöidään yrityksenne tarpeiden mukaan.

Työhyvinvointi näkyy viivan alla.

Tiedämme, että ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen kannattaa panostaa. Se on investointi, joka näkyy viimeistään yrityksen tuloslaskelmassa, viivan alla. Työpaikoilla voidaan edistää työkykyä ja terveellisiä elintapoja monin tavoin. Henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat omaan, työtoverien ja läheisten hyvinvointiin.

Hyvinvointi on tauti, jolla on tapana tarttua niin työtovereihin, asiakkaisiin ja ylipäänsä kaikkiin yrityksen kanssa tekemisissä oleviin sidosryhmiin. Käytännössä tämä ilmenee parempana työilmapiirinä, parempana asiakaspalveluna, parempana sitoutumisena työnantajaan ja sitä kautta kaiken kaikkiaan parempana tuottavuutena - puhumattakaan kirkastuneesta yritysimagosta. Näillä tekijöillä on vaikutusta yrityksen liikevaihtoon ja tulokseen.

Meillä käy liikuntasetelit, kulttuurisetelit ja TYKY-kuntosetelit!

Henkilöstön työhyvinvoinnilla saadut hyödyt yritykselle

 • Sairaspoissaolojen vähenemistä
 • Stressinsietokykyä
 • Työtuloksia
 • Työntekijöiden pysyvyyttä
 • Työtyytyväisyyttä ja työyhteisön ilmapiirin paranemista
 • Yrityksen kannattavuutta
 • Kilpailukykyä ja menestystä muuttuvilla markkinoilla

Yrittäjä - investoitko työkuntoosi?

Yrittäjä – pysähdy tutkiskelemaan työkuntoasi! Kun itse voit hyvin, jaksat pyörittää yritystäsi, innostua uusista asioista ja nauttia vapaa-ajastasi. Jaksat myös huolehtia yrityksesi työntekijöiden työkunnosta ja hyvinvoinnista. 

Saammeko esitellä ratkaisun hyvinvointiisi?

Sovitaan tapaaminen!

Tilaa sitomukseton lyhyt palveluesittely  puh. 020 740 2480 tai info@estimar.fi, niin katsotaan kuinka voimme konkreettisin teoin edistää hyvinvointiasi ja vaikuttaa posiviivisesti yrityksesi liiketoimintaan. Kokonaisvaltaisesti ihmisten erilaisuutta ymmärtämällä rakennamme ohjelman kohti parempaa hyvinvointia, joka heijastuu suoraan yrityksesi jokaiseen toimintaan.

Laadukas työhyvinvointivalmennus räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaan. 

Työhyvinvointi näkyy viivan alla.

Tiedämme, että hyvinvointiin ja jaksamiseen kannattaa panostaa. Se on investointi näkyy viimeistään yrityksesi tuloslaskelmassa, viivan alla. Yrityksessäsi voidaan edistää työkykyä ja terveellisiä elintapoja monin tavoin. Henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat omaan, työtoverien ja läheisten hyvinvointiin.

Jätä tarjouspyyntö yrityksesi Tyky-toiminnasta tai -päivästä!

Yrityksen terveyspäivät

Työkyky muodostuu terveydestä, toimintakyvystä, osaamisesta ja työmotivaatiosta.

Terveet ja aktiiviset elämäntavat antavat voimia sekä työhön että antoisaan vapaa-aikaan.
Työnantaja voi kannustaa ja tukea henkilöstön toimintakyvyn aktiivista ylläpitoa.
Fyysisen ja psykososiaalisen työympäristön kehittäminen edistää myös henkilöstön työkykyä. 

Saammeko esitellä Teille ratkaisun yrityksenne työhyvinvointiin?
Sovitaan tapaaminen! 

Tilaa sitomukseton lyhyt palveluesittely TERVEYSPÄIVISTÄMME puh. 020 740 2480 tai info@estimar.fi, niin katsotaan, kuinka voimme konkreettisin teoin edistää henkilökunnan hyvinvointia ja vaikuttaa posiviivisesti yrityksenne liiketoimintaan. 

Estimar Oy tarjoaa ainutlaatuisen konseptin yrityksen henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Palveluidemme avulla saamme henkilökuntanne yleisen vireystason hyvään nousuun.

Kun työntekijät voivat hyvin, myös yritys voi hyvin.

Innostava

 • Asiantuntijoiden ravinto-, liikunta- ja hyvinvointiluennot
 • Liikuntaosio mm. Galileo-vibraatioharjoitus
 • Kehonkoostumusmittaus
 • Lihaskuntotestit
 • Ryhmätehtäviä hyvinvoinnin edistämiseen

Antava

 • Henkilökunta saa paljon tietoa, innostusta ja eväitä henkilökohtaiseen ja työyhteisön hyvinvointiin
 • Terveys- ja hyvinvointihoitoja mm. hieronta, jalkahoito

Osaava

 • Hyvinvoinnin asiantuntija paikalla koko Terveyspäivän ajan

Terveyspäivä

Vireämpiä ja terveempiä ihmisiä!

Terveyspäivän osa-alueet mm. 

 • Asiantutijoiden ravinto-, liikunta- ja hyvinvointiluennot
 • Liikuntaosio mm. Galileo-vibraatioharjoitus, kävely, kuntosali, jumpat yms.
 • Valmiuksia ihmisten välisiin kohtaamisiin
 • Kehonkoostumusmittaus
 • Lihaskuntotestit
 • Ryhmätehtäviä hyvinvoinnin edistämiseen
 • Terveys- ja hyvinvointihoitoja mm. hieronta, jalkahoito

Jätä tarjouspyyntö yrityksesi Tyky-toiminnasta tai -päivästä!

Kustannuslaskelmat

Tyky hyödyttää kumpaakin osapuolta!

TYKY – Miksi ja kenelle?

Työelämän nopeiden muutosten, henkilöstön ikääntymisen, tiukan taloudellisen tilanteen sekä lisääntyneen työuupumuksen vuoksi on henkilöstön jaksamiseen kiinnitettävä enemmän huomiota. Tyky on lakisääteistä toimintaa 1.1.1998 alkaen. Yksittäiset korjaavat toimenpiteet eivät enää riitä, vaan työkykyä ylläpitävä toiminta on saatava luonnolliseksi osaksi päivittäistä työtä.

Kannattaako panostaa TYKY-toimintaa?

Muutama esimerkkilaskelma poissaolokustannuksista

Poissaolokustannus palvelualoilla keskimäärin 200,00 – 250,00 € / päivä.
Poissaolokustannus teollisuudessa keskimäärin 300,00 – 350,00 € / päivä.

 • sairauspoissaoloprosentti 10 %
 • teoreettinen työssäoloaika / henkilö: 220 työpäivää / vuosi 

Työhyvinvointi näkyy viivan alla.

Tiedämme, että ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen kannattaa panostaa.

Se on investointi, joka näkyy viimeistään yrityksen tuloslaskelmassa, viivan alla.

Jätä tarjouspyyntö yrityksesi Tyky-toiminnasta tai -päivästä!

Henkilömäärä 5

 • Työpäivien määrä vuodessa yhteensä:
 • 1 100
 • Sairauspoissaolopäiviä yhteensä:
 • 110
 • Sairauspoissaolokustannukset vuodessa yhteensä: 33 000.00 €
 • Sairauspoissaolojen vähentyminen
 • 1 prosenttiyksiköllä alentaa yrityksen
 • sairauspoissaolokustannuksia
 • 3 300.00 € (säästöä)

Henkilömäärä 15

 • Työpäivien määrä vuodessa yhteensä:
 • 3 300
 • Sairauspoissaolopäiviä yhteensä:
 • 330
 • Sairauspoissaolokustannukset vuodessa yhteensä: 99 000.00 €
 • Sairauspoissaolojen vähentyminen
 • 1 prosenttiyksiköllä alentaa yrityksen
 • sairauspoissaolokustannuksia
 • 9 900.00 € (säästöä)

Henkilömäärä 50

 • Työpäivien määrä vuodessa yhteensä:
 • 11 000
 • Sairauspoissaolopäiviä yhteensä:
 • 1 100
 • Sairauspoissaolokustannukset vuodessa yhteensä: 330 000.00 €
 • Sairauspoissaolojen vähentyminen
 • 1 prosenttiyksiköllä alentaa yrityksen
 • sairauspoissaolokustannuksia
 • 33 000.00 € (säästöä)

Henkilömäärä 100

 • Työpäivien määrä vuodessa yhteensä:
 • 22 000
 • Sairauspoissaolopäiviä yhteensä:
 • 2 200
 • Sairauspoissaolokustannukset vuodessa yhteensä: 660 000.00 €
 • Sairauspoissaolojen vähentyminen
 • 1 prosenttiyksiköllä alentaa yrityksen
 • sairauspoissaolokustannuksia
 • 66 000.00 € (säästöä)